დანერგე საერთაშორისო სტანდარტები

ხარისხი, წარმატების კრიტერიუმი

გახადე შენი ბიზნესი წარმატებული

სერვისები

ISO 9001

ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტი

IFS

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემა

BRC

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემები

HACCP

საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა

FSSC 22000

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკაციის ახალი სქემა

ISO 27001

საინფორმაციო უსაფრთხოების სტანდარტი

ISO 22000

სურსათის უვნებლობის მართვის სქემა

OHSAS 18001

სამუშაო გარემოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა

ISO 14001

გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემა

Global G.A.P.

სურსათის უვნებლობის სისტემა ფერმერული მეურნეობებისთვის

ISO 50001

ენერგო-ეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემა

GMP

სათანადო საწარმოო პრაქტიკა ფარმაცევტული

სამუშაო პროცესი

შემუშავება

GAP Analysis, თანამშრომლების მომზადება, სისტემის შემუშავება

დანერგვა

დანერგვა, წინასასერტიფიკაციო აუდიტი

სერტიფიცირება

სერტიფიცირება, სისტემის მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება და გაუმჯობესება

ბოლო სიახლეები

თხილის ექსპორტიორებისთვის HACCP-ის სისტემის დანერგვა სავალდებულო გახდა

სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თხილის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენში ცვილებები შეაქვს. კერძოდ,  ბიზნესოპერატორი, რომელიც ექსპორტისთვის განკუთვნილი გადამუშავებული თხილის გულის დამზადებას ახორციელებს, ვალდებულია საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული...

რა არის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა (Quality Management System) ორგანიზაციის საქმიანობის კონტროლის საშუალებაა, რომელიც პირდაპირ, თუ ირიბად დაკავშირებული მიზნების მიღწევასთან. უფრო ფართოდ, იგი მოიცავს ორგანიზაციულ სტუქტურასთან ერთად დაგეგმვის, მიმდ...

ISO სტანდარტები - ხარისხის ნიშანი

საქართველოს მიმართ DCFTA-ს მოთხოვნებში საუბარია ISO სტანდარტების აუცილებლობაზე და აღნინულია, რომ საქართველო საჭირეობს სტანდარტების მასობრივ დანერგვას, რათ ქართულმა კომპანიებმა უზრუნველყონ ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება. სერთაშორისო სტანდარ...

პარტნიორები